Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, bir lopta veya her iki lopta anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesidir. Bu anormal hücreler normal akciğer hücrelerinin işlevlerini yerine getirmelerini ve sağlıklı akciğer dokusuna dönüşmesini engellerler. Onlar büyüdükçe, anormal hücreler tümörler oluşur ve kan yoluyla vücuda oksijen sağlayan akciğerin, işleyişine engel teşkil ederler.

Akciğer Kanserinin Genetik Temeli

Vücuttaki tüm hücreler, deoksiribonükleik asit (DNA) adı verilen genetik materyali içerir. Her olgun hücre iki yeni hücreye bölünürse, DNA’sı tam olarak kopyalanır. Hücreler orijinal hücrenin kopyalarıdır, her yönden aynıdır. Böylelikle vücudumuz sürekli yenilenir. Eski hücreler ölür ve onların yerine geçen yeni hücreler gelecek nesiller için yerini alır.

Kanser , bir hücrenin DNA’sında bir hata veya mutasyonla başlar. DNA mutasyonları, normal yaşlanma sürecinden ya da sigara dumanı, asbest elyaflarında nefes alma ve radon gazı maruziyeti gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Araştırmacılar, bir akciğer kanseri hücresi yaratmak için bir dizi mutasyona ihtiyaç duyduklarını keşfettiler. Tamamen kanserleşmeden önce hücreler kanser öncesi olabilir, çünkü bazı mutasyonlara sahiptir, ancak yine de normal olarak akciğer hücreleri olarak işlev görürler.Genetik mutasyona sahip bir hücre bölündüğünde anormal genleri boyunca iki yeni hücreye geçer ve bu hücreler daha sonra DNA’larında hatalı dört hücreye bölünürler. Her yeni mutasyonla birlikte, akciğer doku hücresi daha fazla mutasyona girer ve bir akciğer hücresi olarak işlevini yerine getirirken o kadar etkili olmayabilir. Hastalığın ilerleyen bir aşamasında, bazı hücreler orijinal tümörden uzaklaşabilir ve vücudun diğer bölgelerinde büyümeye başlarlar. Bu süreç tamamlandığında uzak alanlara(organlara) sıçrar buna da tıp dilinde olarak metastaz denir.

Birincil ve İkincil Akciğer Kanseri

Akciğerlerdeki primer akciğer kanseri başlar. Kanser hücreleri anormal akciğer hücreleridir. Bazen insanlar vücudunun başka bir bölümünden kanser yolculuğu yaparlar veya akciğerlerine metastaz yaparlar. Akciğerler, kanserin orijinal birincil yerine kıyasla ikincil bir alan olduğu için buna sekonder akciğer kanseri denir. Örneğin, akciğere geçen göğüs kanseri hücreleri akciğer kanseri değil metastatik meme kanseri değildir ve akciğer kanseri yerine göğüs kanseri tedavisi için tedavi protokolu gerektirecektir.