Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri’ne değinecek olursak, eğer kanser erken evrelerde teşhis edildi ise küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde cerrahi müdahale yapılmalıdır. Cerrahi müdahale sonrasında radyoterapi ve kemoterapi tedavisi sonucunda hastanın yaşam süreci oldukça uzamaktadır.

Erken teşhis sonucunda erken evrede ameliyat olan hastaların %44’ü en az 5 yıl sağ kalmaktadır. Evreler ilerlediğinde teşhis geciktiğinde hayatta kalma süresi daha kısa olmaktadır. İleri evrelerde kemoterapi uygulaması sonucunda yaşam süresi 8 ay ila 1 yıl kadar uzamaktadır.

 

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi

Daha az görülen akciğer kanseri türü küçük hücreli akciğer kanserinde evreler sınırlı evre ve yaygın evre olarak iki farklı tipte değerlendirilir. Sınırlı evre tedavi edilebilir olmakla birlikte radyoterapi ve kemoterapinin aynı zamanda uygulanması tedavisi standart tedavidir.

Küçük hücreli akciğer kanseri hastalığında erken evre olarak görülen sınırlı evrede kemoterapiler yardımıyla 14 – 20 ay arasında hayatta kalma süresi mevcutken ileri evrelerdeki yaygın evrede ortalama yaşam süresi maksimum 9 ila 11 ay arasındadır. Yaygın evrelerde 2 yıl hayatta kalma süresi yalnızca %4 ‘tür.

Akciğer kanserinde I. evrede teşhis edildiğinde şifa oranı çok yüksektir. İleri evrelerde ise en modern tedavi yöntemleri sonucunda bile yaşam süreleri 1 yılı çok nadir aşmaktadır. Yani akciğer kanseri erken olarak tespit edilirse tedavisi mümkün bir hastalıktır.

Çevresinde, ailesinde bu tarz hastalıklar olan, sigara kullanan kişiler kanser tarama testlerinde daha erken evrelerde bu hastalığı teşhis edebilirler. Ve bu sayede daha başarılı tedavi sonuçları ortaya çıkabilir.