Genel Bilgi

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, bir lopta veya her iki lopta anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesidir. Bu anormal hücreler normal akciğer hücrelerinin işlevlerini yerine getirmelerini ve sağlıklı akciğer dokusuna dönüşmesini engellerler. Onlar büyüdükçe, anormal hücreler tümörler oluşur ve kan yoluyla vücuda oksijen sağlayan akciğerin, işleyişine engel teşkil ederler. Akciğer Kanserinin Genetik Temeli Vücuttaki tüm hücreler, deoksiribonükleik asit (DNA) adı verilen genetik materyali içerir. Her olgun hücre iki yeni hücreye bölünürse, DNA’sı tam olarak kopyalanır. Hücreler orijinal hücrenin kopyalarıdır, her yönden aynıdır. Böylelikle vücudumuz sürekli yenilenir. Eski